På Storbergets topp i Torsåkers ligger Stillgruvan.
Den har brutits sedan "urminnes tider", och har varit i drift, med kortare eller längre avbrott,
fram till
1880-talet. Missa inte Storberget och stollgången med ett besök hos gruvfrun.
Guidade turer i gruvan sommarhalvåret.


Telefon 0290-29 390